Univerzita v Pětikostelí pracuje v evropské spolupráci pro obnovu evropského vysokoškolského vzdělávání

Cílem iniciativy Evropské komise je reformovat a zvýšit konkurenceschopnost evropského vysokoškolského vzdělávání, v rámci kterého vznikli na jaře 2019 tzv. Evropská univerzitní asociace. Vysokoškolské instituce sdružené v konsorciích s celkovým rozpočtem 85 milionů EUR pracují v tematických skupinách, z Maďarska se této práce účastní 5 institucí.

 

 

Jednou z největších globálních výzev je internacionalizace, která je jednou z nejdůležitějších strategických cílů Univerzity v Pětikostelí, a tak v konsorciu koordinuje vývoj koncepce internacionalizace. Evropská komise s podporou 5 milionů EUR zahajuje tzv. projekt European Digital UniverCity (EDUC). Vedoucím konsorcia je University of Potsdam (Německo). Členové jsou: University of Cagliari (Itálie), Masarykova univerzita (Česká republika), University of Rennes 1 (Francie), University Paris Nanterre (Francie) a Univerzita v Pětikostelí (Maďarsko). V sdružení zúčastněné vysoké školy vybudují nový, modulární a flexibilní systém řízení, stejně jako budou koordinovat a zajišťovat interoperabilitu vlastních vzdělávacích struktur. Dalším cílem je vytvořit dlouhodobou mobilitu pro drtivou většinu 160 000 studentů a 20 000 členů aliance vytvořením nového online kampusu s jedinečnou směsí virtuální a fyzické mobility. Projekt také zahrnuje i vzájemné začlenění jazyků a kultur pěti zemí do svých učebních osnov, čímž se posílí vytvoření společné identity.

 

 

Za účelem posílení evropských hodnot a identity jsou už teď v oblasti internacionalizace naznačeny následující směry:

 

  • vytvoření společných magisterských kurzů,
  • příležitosti pro digitální vzdělávání, online kurzy a platformy pro společné vzdělávání, aplikovatelné i mezi univerzitami,
  • zmenšení a zjednodušení administrativních úkolů,
  • společná evropská studentská karta.

 

Cílem je, aby všichni evropští studenti získali terciární vzdělání v prostoru evropského vysokoškolského vzdělávání na základě optimálního vzdělávacího plánu. Na konci tříletého projektu je úkolem vytvořit a otestovat takový model, který může nastavit nový směr společného evropského vysokoškolského vzdělávání, zatímco zvýší mezinárodní viditelnost jednotlivých partnerských institucí. PTE vykonáva koordinaci pracovního balíku internacionalizace sdružení, v kterém se nachází řada společných projektů, od koordinace vztahů s partnery v Africe po organizování mezikulturních týdnů.

 

 

První operativní setkání konsorcia, pojednávajícího o managementu a rozpočtu, se konalo v Pětikostelí ve dnech 16−17. září.

 

Spolupráce je také založena na inovacích univerzit, například spuštění startupu Klaxoon, stojícího na vývoji v Rennes, který může dostat významnou roli v souvislosti s digitálním učením, ale stejně tak se mohou dostat do popředí maďarské inovace.

 

 

 

Další informace:

 

Dr. István Tarrósy

Pécsi Tudományegyetem (Univerzita v Pětikostelí)

Ředitel pro vztahy a internacionalizaci, docent

https://www.uni-potsdam.de/de/international/projekte/educ.html